Welkom in de Blu-Ray Shop!

Welkom in de online Blu-Ray Shop. Via deze online winkel informeren wij u over de vele verschillende soorten Blu-Ray producten zoals de Blu-Ray speler, Blu-Ray recorder, Blu-Ray films, Blu-Ray branders en de Blu-Ray media. Ook vindt u op deze site een korte uitleg over Blu-Ray. Blu-ray is de nieuwe dvd-standaard!

Zoeken in de blu-ray shop
Disclaimer Blu-ray shop

Deze Website is uitsluitend gecreeerd met het doel door middel van informatieverschaffing partijen te interesseren voor Blu-Ray producten van diverse aanbieders.

Door deze Website te bezoeken stemt u ermee in dat de Blu-Ray Shop niet aansprakelijk is voor enige directe, dan wel indirecte schade ontstaan door het gebruik van de hierin geboden informatie.

De Blu-Ray Shop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken aanbieders.

De Blu-Ray Shop mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beeindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beeindiging.

Behoudens deze disclaimer, is de Blu-Ray Shop niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.

De Blu-Ray Shop zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Een storing met betrekking tot de website kan niet leiden tot schadevergoeding door de Blu-Ray Shop aan de wederpartij. De Blu-Ray Shop is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen.

De Blu-Ray Shop behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de Blu-Ray Shop de toegang tot de webpagina monitoren.

Hoewel deze Website met de grootste zorg is samengesteld kan de Blu-Ray Shop de volledigheid en juistheid van de geboden informatie niet garanderen. De Blu-Ray Shop raadt u derhalve aan om, voordat u handelt op basis van de geboden informatie, deze eerst te verifiŽren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.

Het copyright op de informatie in deze website berust bij de Blu-Ray Shop.

Niets uit deze Website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Blu-Ray Shop.

Interessante links